Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Sanacija lokalne ceste Karlovc – Budl v Žirovskem vrhu

V okviru sanacije po poplavah iz leta 2014 smo izvedli sanacijska dela na javni poti Karlovc – Budl – Žirovski vrh na petih odsekih.

Na lokaciji 1 se je izvedlo rušenje obstoječega prepusta premera 80 cm, ki se je nadomestil s ploščatim prepustom širine 2 m in višine 1.5 m. Pred vtokom v prepust se je izvedel zadrževalnik obložen s kamenjem dim. 2 m x 4 m in kamnita obloga struge.

Na lokaciji 2 se je izvedla  sanacija lokalnega plazu z kamnito zložbo, v dolžini 16 m in višini do 5 m.

Na lokacija 3 je bila izvedena sanacija struge potoka. Naredil se zadrževalnik, ki se je obložil s kamenjem dim. 2 x 4 m in betonska pregrada širine 5m in višine 2m.  

Na lokacija 4 je bila izvedena sanacija prepusta in struge potoka in sanacija brežine.

Izvedeno je bilo rušenje obstoječega prepusta premera 80 cm, ki se je nadomestil s prepustom iz obbetoniranih betonskih cevi premera 120 cm. Narejen je bil  zadrževalnik, ki se je obložil s kamenjem dim. 1.5 m x 2 m in kamnita obloga struge.

Na lokacija 5 je bila izvedena sanacija brežine z izgradnjo kamnite zložbe višine 3 m in dolžine 20 m.  

Narejen je bil  zadrževalnik, ki se je obložil s kamenjem.

Na vseh petih lokacija je bila nameščena varnostna ograja ter izvedeno asfaltiranje javne poti, v skupni dolžini cca 130 m.

 

Sanacija je bila usmerjena predvsem v zaščito brežin ob cesti, sanacijo voziščne konstrukcije, utrditev strug potokov in povečanja prevodnosti obstoječih prepustov.

Aktualno

Galerija

Kontakt