Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Sanacija ceste Žirovski vrh

V okviru sanacije po poplavah iz leta 2014 so bila v letu 2016 s pomočjo državnih sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč izvedena sanacijska dela na javni poti Karlovc – Budl – Žirovski vrh na petih odsekih.

Na lokaciji 1 je bilo izvedeno rušenje obstoječega prepusta premera 80 cm, ki se je bil zamenjan s ploščatim prepustom širine 2 m in višine 1,5 m. Pred vtokom v prepust je bil postavljen zadrževalnik, obložen s kamenjem, in zgrajena kamnita obloga struge.

Na lokaciji 2 je bila izvedena sanacija lokalnega plazu s kamnito zložbo v dolžini 16 m in višini do 5 m.

Na lokaciji 3 je bila izvedena sanacija struge potoka. Postavljen je zadrževalnik, obložen s kamenjem, in zgrajena betonska pregrada širine 5 m in višine 2 m.  

Na lokaciji 4 je bila izvedena sanacija prepusta in struge potoka ter sanacija brežine. Obstoječi prepust premera 80 cm je bil porušen, nadomestil pa ga je prepust iz obbetoniranih betonskih cevi premera 120 cm. Narejena sta bila zadrževalnik in kamnita obloga struge.

Na lokaciji 5 je bila izvedena sanacija brežine z izgradnjo kamnite zložbe višine 3 m in dolžine 20 m. Narejen je bil s kamenjem obložen zadrževalnik.

Na vseh petih lokacija je bila nameščena varnostna ograja ter izvedeno asfaltiranje javne poti v skupni dolžini približno 130 m. Sanacija je bila usmerjena predvsem v zaščito brežin ob cesti, sanacijo voziščne konstrukcije, utrditev strug potokov in povečanja prevodnosti obstoječih prepustov.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt