Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

 

V sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore sta občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka skupaj zgradili vodovodni sistem Trebija – Poljane – Škofja Loka, ki zajema:

- ureditev drenažnega zajetja in treh vrtin iz globinskega vodonosnika na Trebiji,
- skupni zbirni jašek in
- nov cevovod Trebija – Poljane – Škofja Loka (odsek Trebija – Podgora, Dolge Njive).


Občina Gorenja vas - Poljane je dodatno zgradila še vodovodne podsisteme Trebija – Podgora, Trebija – Gorenja vas – Todraž in Poljane.

Projekt je obsegal:

- izgradnjo štirih novih vodohranov,
- treh prečrpalnih postaj,
- klorno postajo,
- ureditev obstoječega zajetja Milostovka v Hotoveljski grapi,
- cevovoda v dolžini 16,52 km ter
- izgradnjo sodobnega nadzornega sistema za krmiljenje in alarmiranje.


Na osnovi pridobljenih gradbenih dovoljenj je v septembru 2013 izvajalec IPI, d. o. o., Rogaška Slatina, začel z gradnjo vodo vodnega sistema in podsistemov. Glavnina del je bila izvedena v letu 2014, v letu 2015 pa so sledila zaključna dela. Gradnja je bila zelo zahtevna, in sicer zaradi mikrotunelinga oz. podvrtavanja regionalne ceste v dolomitni podlagi, kopanja oz. pikiranja trde dolomitne podlage na več odsekih, strmega in zahtevnega terena ter izrednih vremenskih razmer – neprestanega deževja med gradnjo, žledoloma in poplav ob zaključku gradnje. Gradnja novega vodovodnega sistema in podsistemov do izdaje uporabnih dovoljenj je tako skupaj trajala dobri dve leti, od tega za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj 9 mesecev, za gradnjo pa dobrih 15 mesecev.

Novozgrajeni objekti in cevovodi vodovodnega sistema in podsistemov predstavljajo hrbtenico vodooskrbe v občini za več prihodnjih desetletij in zagotavljajo potrebne objekte, ki bodo omogočili nemoteno ter kakovostno preskrbo s pitno vodo. Občini sta uspeli pridobiti nepovratna sredstva na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju operacije s strani EU. Kohezijski sklad in Republika Slovenija sta skupaj prispevala 84,42 odstotka upravičenih stroškov investicije, strokovnega nadzora in obveščanja javnosti, preostali del pa sta občini prispevali iz lastnih proračunskih sredstev. Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov v občini Gorenja vas - Poljane je znašala 3.297.336,05 evrov brez DDV-ja.

Financiranje: Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«.

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt