Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Energetska sanacija zdravstvenega doma Gorenja vas z vgraditvijo dvigala

Občina Gorenja vas – Poljane je v letih 2014 in 2015 s pomočjo nepovratnih sredstev izvedla celovito energetsko sanacije z menjavo energenta v gorenjevaškem zdravstvenem domu, ki je vključevala izvedbo novega fasadnega ovoja in menjavo stavbnega pohištva. Sočasno je bilo vgrajeno tudi dvigalo do drugega nadstropja ter zgrajen nov osrednji vhod v zdravstveni dom, ki je s skupnim atrijem povezan z vhodom v nov prizidek zdravstvenega doma, kjer so urejeni prostori zobozdravstvenih ambulant in ambulante družinske medicine. Z vgrajenim dvigalom se je funkcionalno oviranim osebam omogočil normalen dostop do ambulant v nadstropju.

Pred vhodnim atrijem je bilo v letu 2015 skladno s predhodno sprejetim občinskim podrobnim prostorskim načrtom na novo zgrajeno osrednje parkirišče pred zdravstvenim domom, ki zgotavlja 32 novih parkrnih mest. Prometna ureditev vključuje tudi preureditev dostopne ceste in izgradnjo pločnika vzdolž zdravstvenega doma skladno z ureditvami v OPPN, ki predvidevajo navezavo na novo osrednjo dostopno pot iz smeri Blat, za izgadnjo katere je občina v letu 2015 odkupila glavnino potrebnih zemljišč.

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt