Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Energetska sanacija in izvedba novega vhoda z dvigalom v Zdravstvenem domu Gorenja vas

Gradbeno dovoljenje za izvedbo novega vhoda in umestitev dvigala v objekt Zdravstvena postaja Gorenja vas je bilo pridobljeno dne 7. 12. 2012. Projektno dokumentacijo za predvidene posege v objekt je izdelalo podjetje Atelje-arhitekt d.o.o. iz Ljubljane, vodja projekta g. Andrej Bohinc. Občina Gorenja vas – Poljane je za energetsko sanacijo in menjavo energenta objekta pridobila 222.000 evrov nepovratnih sredstev.
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja, je bil v letu 2013 izveden javni razpis za izvedbo novega vhoda in umestitev dvigala v objekt. Izbran je bil izvajalec NGD iz Ljubljane. Izvajalec je z deli na objektu pričel v začetku leta 2014 z ureditvijo vhoda in dvigala in sočasno tudi z energetsko sanacijo objekta.
Ureditev novega vhoda in dvigala je bila zaključena proti koncu meseca septembra 2014, v mesecu novembru je bil izveden tehnični pregled novega vhoda in dvigala v objektu ter 1. 12. 2014 za omenjeni poseg s strani Upravne enote v Škofji Loki izdano tudi uporabno dovoljenje za novi vhod in dvigalo.
Tako so dela, povezana z ureditvijo novega vhoda in dvigala v objektu Zdravstvena postaja Gorenja vas, zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje in novi vhod in dvigalo se tako lahko nemoteno in varno uporabljata.
Dela, povezana z energetsko sanacijo objekta, so tudi že v zaključni fazi. V začetku meseca decembra 2014 je bil izveden tudi zagon zračnih toplotnih črpalk za ogrevanje objekta. S tem je bil izveden prehod na nov vir ogrevanja, na podlagi katerega se bodo v prihodnje znižali tudi stroški ogrevanja objekta.

Aktualno

Kontakt