Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Enote urejanja prostora, za katere je potrebno na območju občine Gorenja vas - Poljane pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj izdelati občinski prostorski načrt, so navedene v 26. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane.


Sprejeti občinski podrobni prostorski načrti:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja SVP 58-1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ZAP 70-2 (BT) Zapreval območje turizma 1

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja POH 51-2 Podvrh - počitniški objekti

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POL 52-8 Poljane

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice

Priloge

Aktualno

Galerija

Kontakt