Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Zbiranje gradbenih odpadkov in azbestno cementne kritine

ZBIRNI CENTER TODRAŽ PONOVNO PREVZEMA MANJŠE KOLIČINE SALONITK IN GRADBENIH ODPADKOV

Z majem 2013 lahko v zbirnem centru Todraž gospodinjstva iz občine Gorenja vas-Poljane ponovno oddamo gradbene odpadke manjših količin (do 0,5 m3) nastale pri obnovitvenih delih stanovanjskih objektov (v nadaljevanju gradbeni odpadki iz obnove stanovanj) in odpadne salonitke (cementno azbestna kritina). Oddaja gradbenih odpadkov je brezplačna, medtem ko bo za oddajo salonitk potrebno odšteti 135 EUR/tono, kar je približno 236 EUR/m3. Cena je odvisna od tekočih stroškov prevoza in deponiranja, zato obračun izvede po dejanskih stroški za prevoz in deponiranje azbestno cementnega odpadka. V obeh primerih pa velja, da morajo biti odpadki ločeno zbrani, salonitke pa je potrebno še ustrezno zapakirati (embalirati), kot navajamo v nadaljevanju.

Zaradi pobud in potreb občanov občine je občina Gorenja vas-Poljane v septembru 2012 pristopila k »pridobitvi dovoljenja za zbiranje«, legalna pravica pa ji je bila podeljena v decembru 2012, prvi odpadki so bili prevzeti v maju 2013.

Gradbene odpadke, ki nastanejo pri obnovi stanovanjskih objektov, je potrebno ločeno zbrati, kar pomeni, da med njimi ne sme biti plastičnih odpadkov (npr. cevi in doze od električne napeljave, katere se lahko odda med ostanek komunalnih odpadkov)  izolacijskih materialov, železa, lesa ipd. Med ustrezno ločeno zbrane gradbene odpadke spadajo omet, keramične in druge ploščice, opeka, kosi betona, ostanki gipsa, cementa, peska ipd. Gradbene odpadke namreč predamo v predelavo in v kolikor niso ustrezne »čistosti« oddaja v zbirnem centru ne bo možna. Gradbene odpadke lahko naložite v avtomobilsko prikolico, v zbirnem centru pa jih je potrebno preložiti v 5 m3 zabojnik. Količina gradbenih odpadkov je omejena na 0,5 m3, v primeru večjih količin pa lahko pokličete na občino (Kristina Knific, tel. 5183122). Podrobnejše zahteve določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. RS št. 34/2008).

Ravnanje z salonitkami je zakonsko predpisano in sicer to področje urejata v letu 2006 sprejeta Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l RS 60/2006) in aprila 2008 Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS št 34/2008). Odstranjevanje salonitk v površini, ki ne presega 300 kvadratnih metrov, praviloma lahko opravi izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje več kot 300 kvadratnih metrov pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje pristojnega ministrstva za okolje.

Salonitke oziroma azbestno cementna kritina vsebuje trdno vezana azbestna vlakna, ki se pri manipulaciji lahko ob lomljenju, trenju ipd. ravnanju lahko sproščajo, njihovo vdihavanje pa lahko povzroča azbestozo, pljučnega raka in druge bolezni (čas od izpostave do izbruha bolezni lahko traja tudi 40 let), zato je z njimi potrebno ravnati predvidno. Azbestnih vlaken, ki se sproščajo ob prelomih salonitk, ne vidimo s prostim očesom, jih ne vohamo in ob vdihavanju ne čutimo. Salonitke se rade vzdolžno lomijo, pri čemer nastajajo tanjša, iglam podobna vlak­na, ki pri vdihavanju lahko pridejo globoko v pljuča in povzročijo že prej omen­jene bolezni. Za zaščito priporočamo uporaba zaščite za dihala (maske) in telesa (zaščitna oblačila).

Poleg zaščite dihal pa je potrebno preprečiti tudi sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Stroka priporoča, da salonitke, preden začnemo odstranjevati s strehe, zmočimo z vodo pod nizkim tlakom. Iz omočenih plošč previdno odstranimo kavlje, žeblje in vijake. Salonitk ne smemo lomiti, jih žagati ali metati iz strehe, da jih ne poškodujejo, ampak jih, če je le mogoče, na tla spustimo cele in nepoškodovane. Na tleh jih je treba še enkrat omočiti z obeh strani. Paleto, na katero jih bomo zložili, je treba zaščititi s folijo debeline najmanj 0,4 mm, zložene salonitke pa neprepustno oviti v polietilensko folijo prav tako debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm in dobro polepiti z lepilnim trakom. Uredba dovoljuje tudi pakiranje v vreče iz tkanin iz umetne snovi. Na zapakirano paleto namestimo napis »Azbestni odpadek«. Tovrstno pakiranje preprečuje sproščanje azbestnih vlaken med transportom in skladiščenjem in je pogoj za prevzem salonitk v zbirnem centru v Todražu in kasneje na odlagališču. V primeru nejasnosti pokličite na občino (Kristina Knific 5183122). 

Aktualno

Kontakt