Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Prireditve Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore


Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore povezuje vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofjo Loko, Gorenjo vas – Poljane, Železnike in Žiri. Cilj operacije je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Sore z izgradnjo in izboljšavo kanalizacijskih sistemov ter posodobitvijo in razširitvijo čistilnih naprav.

Operacija se izvaja v okviru štirih projektov:  Projekt Občina Škofja Loka, Projekt Občina Gorenja vas – Poljane, Projekt Občina Železniki in Projekt Občina Žiri.

Operacija se je začela izvajati po pridobitvi odločbe o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada v novembru 2009, zaključena pa bo predvidoma do decembra 2014.

Pomen operacije je velik tako z okoljskega vidika kot z vidika zagotavljanja bolj kakovostnega življenja prebivalcev in nadaljnjega razvoja škofjeloškega območja.

Več na spletni strani:  www.porecje-sore.si 

Opis Projekt Gorenja vas – Poljane

Projekt obsega gradnjo in izboljšavo primarne kanalizacije v skupni dolžini 6,94 km s pripadajočimi objekti in povečanje in posodobitev čistilne naprave Gorenja vas:

  • gradnja kanalizacije Trebija – Podgora (2,57 km) s črpališčem Trebija 1, Trebija 2 in črpališčem Podgora 3,
  • gradnja kanalizacije Trebija (0,57 km),
  • gradnja kanalizacije Hotavlje (2,14 km) s črpališčem Hotavlje 1,
  • gradnja kanalizacije Hotavlje – Gorenja vas (1,66 km),
  • posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas s 1.000 PE na 3.100 PE.

V okviru projekta se s kanalizacijo na novo opremlja naselja Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas (del). Poleg primarne kanalizacije bo na tem območju potrebno zgraditi še okrog 3 km sekundarne kanalizacije, ki ni sestavni del projekta Gorenja vas – Poljane.

Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je posodobitev in razširitev Čistine naprave Gorenja vas, in sicer iz zmogljivosti 1.000 populacijskih ekvivalentov (PE) na zmogljivost 3.100 PE. Posodobitev in razširitev čistilne naprave na zmogljivost čiščenja 3100 PE je za Občino Gorenja vas-Poljane pomembna pridobitev, saj bo omogočala nove priklope objektov na javno kanalizacijo ter ureditev prevzema in obdelave vsebin iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Na čistilni napravi se bodo po izgradnji še manjkajočih odsekov kanalizacije čistile komunalne vode iz objektov naselij Gorenja vas, Dolenja in Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Hotavlje, Podgora in Trebija. Oprema čistilne naprave s tehniko za prevzem in obdelavo vsebin  iz greznic in malih čistilnih naprav je namenjena izvajanju javne službe na območjih naselij brez javne kanalizacije in lažjemu ter cenejšemu zagotavljanju storitev obvezne javne službe s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Financiranje:
Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Vrednost Projekta Gorenja vas – Poljane znaša po odločbi o dodelitvi sredstev 2.628.750,00 evrov brez DDV. Viri finaciranja so po odločbi  Kohezijski sklad (65 %), Republika Slovenija (12%) in Občina Gorenja vas-Poljane (23 %).

Uporabno dovoljenje: Občina Gorenja vas - Poljane je že pridobila dve uporabni dovoljenji za zgrajen kanalizacijski sistem, in sicer v mesecu juliju 2014 za primarni kanalizacijski sistem Trebija - Gorenja vas, 1. faza (Gorenja vas - Hotavlje, vključno z naseljem Hotavlje), ter v mesecu novembru za sekundarne kanale kanalizacijskega sistema Trebija - Gorenja vas, 2. in 3. faza (Hotavlje - Podgora, vključno z naseljem Podgora, ter Podgora - Trebija, vključno z naseljem Trebija).

 
Uporabne  povezave:

Priloge

Aktualno

Galerija

Kontakt