Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Delovna telesa

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Janez Pelipenko Javorje 55 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Ciril Alič  Murave 16   4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Štefka Jeram Hotavlje 8b 4224 Gorenja vas  
Marija Jereb Podjelovo Brdo 19 4225 Sovodenj  
Izidor Mrak Delnice 6 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Janez Hrovat Žabja vas 6 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Franc Biček Hotavlje 83     4224 Gorenja vas  

 
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Helena Gorjan Vršajn 10 4224 Gorenja vas  
Zvonko Dolinar Stara Oselica 2  4225 Sovodenj  
Žan Mahnič Blegoška ulica 20 4224 Gorenja vas  
Anton Debeljak Poljane nad Škofjo Loko 135 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Marijan Možina Dolenčice 4 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Robert Kavčič Žirovski Vrh Sv. Urbana 21 4224 Gorenja vas  
Janez Urh Trebija 7 4224 Gorenja vas  

 
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT 

Jurij Krvina Poljanska cesta 7 4224 Gorenja vas  
Lucija Kavčič Žirovski Vrh Sv. Urbana 15 4224 Gorenja vas  
Žan Mahnič Blegoška ulica 20 4224 Gorenja vas  
Helena Gorjan Vršajn 10 4224 Gorenja vas  
Edo Dolenc Srednja vas - Poljane 19 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Maja Božnar Orel Dolenčice 20 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Janez Dolinar Podvrh 14 4223 Poljane nad Škofjo Loko  


ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 

Irena Tavčar Javorje 14 4223 Pojane nad Škofjo Loko  
Mirjana Možina Dolenja Dobrava 37 4224 Gorenja vas  
Dunja Škofic Podvrh 29 4223 Pojane nad Škofjo Loko  
Franci Fortuna Trata 81  4224 Gorenja vas  
Albina Čerimović Sestranska vas 15 4224 Gorenja vas  
Marija Knafelj Srednje Brdo 2 4224 Gorenja vas  
Jana Rojc Dolenja Dobrava 36 4224 Gorenja vas  


ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 

Tilka Vučko Fužine 30a 4224 Gorenja vas  
Janez Arnolj Volča 11 4223 Poljane nda Škofjo Loko  
Ciril Alič Murave 16 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Stanko Bajt Podjelovo Brdo 18a 4225 Sovodenj  
Branko Košir Hlavče Njive 5 4224 Gorenja vas  
Peter Trček Trebija 46 4224 Gorenja vas  
Bojan Šifrar Laniše 17 4225 Sovodenj  


STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA 

Janez Arnolj Volča 11 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Janez Pelipenko Javorje 55 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Franci Fortuna Trata 81 4224 Gorenja vas
Anton Debeljak Poljane nad Škofjo Loko 135 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Jurij Krvina Poljanska cesta 7 4224 Gorenja vas


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Irena Tavčar Javorje 14 4223 Poljane nad Škofjo Loko - predsednica
Lucija Kavčič Žirovski Vrh Sv. Urbana 15    4224 Gorenja vas  
Franci Fortuna Trata 81  4224 Gorenja vas  
Helena Gorjan Vršajn 10 4224 Gorenja vas  
Zvonko Dolinar    Stara Oselica 2 4225 Sovodenj  
Mirjana Možina Dolenja Dobrava 37 4224 Gorenja vas  
Stanko Bajt Podjelovo Brdo 18a 4223 Poljane nad Škofjo Loko  


OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Blaž Možina Dolenja Dobrava 37 4224 Gorenja vas - predsednik
Marko Justin Volča 26 4223 Poljane nad Škofjo Loko - namestnik predsednika
Romana Reberšek  Sestranska vas 27 4224 Gorenja vas - član 1 
Janez Bogataj  Javorje 48 4223 Poljane nad Škofjo Loko - namestnik 
Irena Kalan Nova Oselica 8 4225 Sovodenj - član 2 
Tomaž Pintar Gorenje Brdo 4 4223 Poljane nad Škofjo Loko - namestnik
Janez Tušek Trata 68 4224 Gorenja vas  - član 3 
Stjepan Benkovič Ob jezu 1 4224 Gorenja vas - namestnik 

Aktualno

    Neuradni rezultati rednih lokalnih volitev 2018

    Na dan glasovanja, 18. novembra 2018, bodo na spletni strani LOKALNE VOLITVE 2018, objavljeni neuradni rezulati rednih lokalnih volitev 2018.

    Prvi delni izidi glasovanja bodo znani po 19.30 uri.

    Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri.
    Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri.

Kontakt