Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Delovna telesa

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Anton Debeljak Poljane nad Škofjo Loko 135 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Janez Hrovat Žabja vas 6 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Martin Oblak Sestranska vas 15 4224 Gorenja vas
Peter Peternel Gorenja Žetina 1 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Janez Dolinar  Podvrh 14 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Ladislav Klemenčič Vršajn 2 4224 Gorenja vas
Dušan Podobnik Gorenja Dobrava 35 4224 Gorenja vas


ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Stanislav Bizovičar Zadobje 13a 4224 Gorenja vas
Anton Debeljak Poljane nad Škofjo Loko 135 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Zvonko Dolinar Stara Oselica 2 4225 Sovodenj
Martin Oblak Sestranska vas 15 4224 Gorenja vas
Janez Klemenčič Predmost 27 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Branko Košir Hlavče Njive 5 4224 Gorenja vas
Marijan Možina Dolenčice 4 4223 Poljane nad Škofjo Loko

 
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT 

Uroš Čadež Srednja vas 22 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Marija Guzelj Hotavlje 81 4224 Gorenja vas
Roman Kokalj Trebija 47 4224 Gorenja vas
Jurij Krvina  Poljanska cesta 7 4224 Gorenja vas
Helena Gorjan Vršajn 10 4224 Gorenja vas
Maja Kavčič Gorenja Dobrava 11 4224 Gorenja vas
Jana Rojc Dolenja Dobrava 36 4224 Gorenja vas


ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 

mag. Polona Mlinar Biček Leskovica 8 4224 Gorenja vas
Mirjana Možina  Dolenja Dobrava 37 4224 Gorenja vas
Peter Peternel Gorenja Žetina 1 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Irena Tavčar Javorje 14 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Franci Fortuna Trata 81 4224 Gorenja vas
Marija Knafelj Srednje Brdo 2 4224 Gorenja vas
Jana Rojc Dolenja Dobrava 36 4224 Gorenja vas


ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 

Ciril Alič Murave 16 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Stanko Bajt Podjelovo Brdo 18a 4225 Sovodenj
Stanislav Bizovičar Zadobje 13a 4224 Gorenja vas
Uroš Čadež Srednja vas 22 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Primož Kokalj Kopačnica 19 4224 Gorenja vas
Martina Košir Bukov Vrh 6 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Matevž Pintar Sestranska vas 41 4224 Gorenja vas


STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA 

Ciril Alič Murave 16 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Zvonko Dolinar Stara Oselica 2 4225 Sovodenj
Marija Guzelj Hotavlje 81 4224 Gorenja vas
mag. Polona Mlinar Biček Leskovica 8 4224 Gorenja vas
Mirjana Možina  Dolenja Dobrava 37 4224 Gorenja vas


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Stanko Bajt Podjelovo Brdo 18a 4225 Sovodenj
Zvonko Dolinar Stara Oselica 2 4225 Sovodenj
Janez Hrovat Žabja vas 6 4223 Poljane nad Škofjo Loko
Roman Kokalj Trebija 47 4224 Gorenja vas
mag. Polona Mlinar Biček Leskovica 8 4224 Gorenja vas
Marija Prosen Lajše 9 4224 Gorenja vas
Irena Tavčar Javorje 14 4223 Poljane nad Škofjo LokoAktualno

Galerija

Kontakt