Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Zasebni vodovodi

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod na osnovi 8. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo imeti upravljavca, če oskrbuje:

 - eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,

 - eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in

 - eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.


Lastniki zasebnega vodovoda upravljavca praviloma določijo s pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestijo občino.


Po evidenci izvajalca javne službe so v Občini Gorenja vas - Poljane naslednji zasebni vodovodi:

Seznam kontaktnih oseb po posameznih vodovodih za potrebe vzorčenja, 3. izdaja (5. 2. 2017)                                                                                                              VODOVOD

 

UPRAVLJAVEC

KONTAKTNA OSEBA

Ime in priimek

Naslov

Kontakt

Čabrače

 

Janez Tavčar

Čabrače 16, Gorenja vas

041 230 989

Hotavlje

 

Franc Čadež

Hotavlje 38, Gorenja vas

041 775 688

matevzcadez@gmail.com 
franc.cadez@gmail.com

Javorje

Društvo za zdravo pitno vodo Javorje, Javorje 25, 4223 Poljane

Ciril Alič

Murave 16, Poljane

041 350 242

alic.ciril@siol.net

Kopačnica spodaj

 

Jože Reven

Kopačnica 6, Gorenja vas

(04) 518 23 36

041 830 407

Kopačnica zgoraj

 

Pavle Razložnik

Kopačnica 20, Gorenja vas

041 642 257

Leskovica-Studor-Debeni-Srednje Brdo

Instalaterstvo Krek d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane

Jelovčan Marko

Leskovica 21 a, Gorenja vas

031 237 366

 

Lom-Zakobiljek

Instalaterstvo Krek d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane

Janez Pintar

Dolenčice 16, Poljane

031 568 144

Malenski vrh-Jazbine

 

Bojan Primožič

Malenski Vrh 9, Poljane

041 369 029

Podjelovo Brdo

 

Peternelj Klemen

Podjelovo Brdo 13, Sovodenj

041 757 887
peternelj.klemen@gmail.com

Prelesje

 

Košir

Prelesje 8, Gorenja vas

(04) 518 25 48

Robidnica-Laze-Lajše-Krnice

Praktikum d.o.o., Poljanska cesta 67, 4224 Gorenja vas

Vinko Verčič

Robidnica 3, Gorenja vas

041 320 131

Rupe

 

Janez Frelih

Laniše 12, Sovodenj

(04) 519 52 08

Smoldno

 

Anton Justin

Smoldno 4, Poljane

(04) 510 96 50

031 233 961

skoblanc@gmail.com

Sovodenj

Instalaterstvo Krek d.o.o., Poljane 88, 4223 Poljane

Metod Ambrožič

Sovodenj 41, Sovodenj

(04) 519 51 14

040 620 410

 

Volaka

 

Janez Stanonik

Volaka 6, Gorenja vas

041 390 289

 

Volča

 

Franc Arnolj

Volča 11, Poljane

(04) 518 56 06

051 258 012

Upravljavec: Krek Dejan s.p., Poljane 88, Poljane; telefon: 031 615 714

Upravljavec: Praktikum d.o.o., Poljanska cesta 67, Gorenja vas; telefon: 041 732 789

Več informacij: Gašper Čadež, telefon 041 426 342

Aktualno

Galerija

Kontakt