Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Osnovna šola Poljane

Osnovna šola Poljane
Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

Telefon: (04) 50 70 500

 

Ustanovitelj osnovne šole je Občina Gorenja vas - Poljane, ki iz sredstev proračuna financira del programa za redne in nadstandardne dejavnosti.
Šolo upravljata ravnateljica Ga. Metka Debeljak in svet zavoda. 

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Irena Tavčar, Ciril Alič, Vanda Lavtar), pet predstavnikov šole (Aleksandra Frelih, Ana Plestenjak, Maja Kokalj, Matjaž Slabe in Edi Bajt) ter trije predstavniki staršev (Leon Šikovec, Meta Krek, Tina Kokalj Grebenc).
Predsednik sveta zavoda je Edi Bajt. 

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši učencev posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.
Predsednik sveta staršev je Jaka Jeraša.

 

Več informacij >>

Aktualno

    Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2017

    V soboto, 25. novembra 2017, smo v Sokolskem domu v Gorenji vasi počastili praznik Občine Gorenja vas - Poljane in podelili priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017.

    Letošnji kulturni program so pripravili člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane: Jerneja Bonča, Anica Berčič, Maruša Šubic, Jaka Gantar, Gašper Čadež in Andrej Šubic, ki se je podpisal tudi pod scenarij in režijo. Program sta popestrila tudi plesalca, Dunja Pustavrh in Jaka Osredkar, ki plešeta pod mentorstvom Petre Slabe.

    Po kulturnem programu so bila podeljena priznanja občine za leto 2017.

     » preberi več

Kontakt