Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Osnovna šola Poljane

Osnovna šola Poljane
Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

Telefon: (04) 50 70 500

 

Ustanovitelj osnovne šole je Občina Gorenja vas - Poljane, ki iz sredstev proračuna financira del programa za redne in nadstandardne dejavnosti.
Šolo upravljata ravnateljica Ga. Metka Debeljak in svet zavoda. 

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Irena Tavčar, Ciril Alič, Vanda Lavtar), pet predstavnikov šole (Aleksandra Frelih, Ana Plestenjak, Maja Kokalj, Matjaž Slabe in Edi Bajt) ter trije predstavniki staršev (Leon Šikovec, Meta Krek, Tina Kokalj Grebenc).
Predsednik sveta zavoda je Edi Bajt. 

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši učencev posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.
Predsednik sveta staršev je Jaka Jeraša.

 

Več informacij >>

Aktualno

Kontakt