Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Občinski nagrajenci

Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane
OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem v preteklih 30. letih.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
FILIP DOLINAR
Za dolgoletno skrb za cerkev sv. Vida v Lučinah in soustvarjanje kulturne podobe kraja.
INICIATIVNA SKUPINA TD »SLAJKA« HOTAVLJE
Za izvedbo prireditev v počastitev življenja in dela jezikoslovca, literarnega zgodovinarja in bibliotekarja Luke Pintarja.
JAVORSKI PEVCI
Za ohranjanje in negovanje pevskega ljudskega izročila.
LOVSKA DRUŽINA SOVODENJ
Za sonaravno upravljanje z divjadjo in varovanje narave.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUČINE
Za prostovoljstvo in pomoč krajanom v preteklih 70. letih.

Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane
MATEJ RŽEK
Za pridobljeni naziv »Mladi gospodar leta 2018«.
NIKA KRIŽNAR
Za dosežene športne uspehe v smučarskih skokih.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017

Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
ALOJZIJ ORAŽEM (24. 2. 1932 - 10. 9. 2017), posthumno
Za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje cerkvene stavbne dediščine Župnije Trata – Gorenja vas.

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane
ANDREJ ŠUBIC
Za obsežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah.
ŽUPNIJA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
Za šeststoletno duhovno poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini.
ŽUPNIJA LESKOVICA
Ob počastitvi 500-letnice posvetitve cerkve sv. Urha.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
Mag. TONE KOŠIR
Za izvirne opise krajev, ljudi in življenja na Lučinskem.
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO SOVODENJ
Za oblikovanje kulturnega utripa v minulih 70. letih.
OSNOVNA ŠOLA POLJANE, PODRUŽNIČNA ŠOLA JAVORJE
Za vpetost šole v življenje Krajevne skupnosti Javorje.
UREDNIŠKI ODBOR KNJIŽNIH IZDAJ »Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del«
Za opise življenja in ljudi v Krajevni skupnosti Sovodenj in fari Nova Oselica.

Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane
JAKOB DOLINAR
Za pridobljeni naziv »Mladi gospodar leta 2017«.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016

Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
ALOJZIJ ŠTREMFELJ (25. 5. 1920 - 12. 10. 2002), posthumno
Za dolgoletno vodenje in rast podjetja Marmor Hotavlje ter za delo in aktivnosti pri razvoju krajev pod Blegošem.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
dr. MILENA ALIČ
Za prispevek k prepoznavnosti in družbenemu življenju Javorij.
ANTON BOGATAJ 
Za izviren opis rodbin in ljudi fare Stara Oselica.
Za oblikovanje kulturne podobe Poljan.
LOVSKA DRUŽINA GORENJA VAS
Za sobivanje z naravo in odgovoren odnos do divjadi.
Za delovanje na različnih področjih planinstva in za promocijo kraja.

Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane
RAUBARJI
Za ohranjanje in negovanje poljanskega narečja in promocijo Poljanske doline.
 
 
Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
 
Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane
STANISLAV BIZOVIČAR
Za dolgoletno uspešno vodenje Krajevne skupnosti Lučine.
FRANC MIKLAVČIČ
Za izviren odnos do narave in njenih danosti.
ANTONIJA OBLAK
Za delo na področju turizma in kulture.
KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA GORENJA VAS
Za ohranjanje in razvijanje klekljarstva v občini.
KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA POLJANE
Za dolgoletno človekoljubno delo.
 
Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane
EMA KLINEC
Za dosežene športne uspehe v smučarskih skokih.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
VLADIMIR KAVČIČ (20. 7. 1932 - 22. 7. 2014), posthumno
Za njegovo obsežno pisateljsko delo.

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLJANE
Za prostovoljstvo in požrtvovalnost v preteklih 120. letih ter uspešno soočanje z gasilskimi izzivi sodobnega časa.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
BREDA BOGATAJ
Za dolgoletno prostovoljno delo v OO Rdečega križa Gorenja vas in za 10-letno vodenje skupine Zarja.
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA BLEGOŠ 
Za ohranjanje in razvoj pestrih podeželskih dejavnosti.
Za uveljavljanje planinstva v preteklih 40. letih.
Za požrtvovalno delo in pomoč krajanom v preteklih 60. letih.

Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane
GREGOR STANONIK
Za izjemne rezultate na najtežjih mednarodnih gasilskih tekmovanjih.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013

Plaketa Občine Gorenja vas – Poljane
JANEZ IN URŠULA RAMOVEŠ
Za edinstven doprinos na področju zapisane, uglasbene in vokalne narečne poezije.

Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZA POLJANSKO DOLINO
Za organizirano skrb za upokojene občane.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBIJA
Ob praznovanju 80-letnice delovanja, v zahvalo za požrtvovalno in neprecenljivo delo v lokalni skupnosti in tudi izven meja občine.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JAVORJE
Ob praznovanju 60-letnice delovanja, za dolgoletno uspešno zagotavljanje požarne varnosti na požarno zahtevnem hribovitem območju.
JAMARSKO DRUŠTVO GORENJA VAS
Ob praznovanju 30-letnice, za raziskovalne dosežke in nesebično pomoč ljudem ob nesrečah na težko dostopnih območjih.

Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane
ANTON KOSMAČ
Za izjemne športne dosežke na področju mednarodnih tekmovanj iz maratona.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012

Plaketa Občine Gorenja vas – Poljane
VALENTIN KOKALJ
Za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter vsestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo.
ROMAN KOKALJ
Za dolgoletno, požrtvovalno, humano in vestno delo na področju prostovoljnega gasilstva.

Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane
URBAN JERAM
Za ustvarjanje na področju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na svetovni klubski sceni.

Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane
IZTOK SITAR
Za dolgoletno in mednarodno uspešno umetniško ustvarjanje na področju stripa, ilustracije in karikature.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011

Plaketa Občine Gorenja vas – Poljane
ČEBELARSKO DRUŠTVO BLEGOŠ
Ob 100-letnici obstoja organiziranega čebelarjenja na Poljanskem za številne zasluge na področju ohranjanja in razvoja čebelarstva.

Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane
MILKA BURNIK
Za dolgoletno in prizadevno delo na različnih področjih ustvarjanja.
PLESNA SKUPINA STEP
Ob 15-letnici delovanja za uspešno plesno ustvarjalnost in popularizacijo plesne umetnosti v Poljanski dolini.

Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane
ETNO SKUPINA ŠTEDIENTJE
Za ohranjanje in negovanje poljanskega narečja ter promocijo Poljanske doline.
TILEN POTISK
Za vztrajnost in trdo delo pri učenju ter izjemen uspeh na mednarodni kemijski olimpijadi.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane

DRAGO KISOVEC (31. 10. 1941 - 18. 6. 2010), posthumno
Za dolgoletno uspešno delo in dosežke na področju ljubiteljskega športa v Poljanski dolini.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJA VAS
Za 110 let uspešnega delovanja na humanitarnem področju.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane

ZOFIJA (SONJA) POLENŠEK
Za zasluge in socialni vzor na področju dolgoletnega rejništva.

Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane

LOJZE OBLAK
Za izjemno pripadnost športu in jekleno voljo.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane
TURISTIČNO DRUŠTVO SLAJKA HOTAVLJE
Za dolgoletno in uspešno delo ob 40-letnici delovanja.
KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA GORENJA VAS
Za dolgotrajno požrtvovalno humano delo.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane

ŠTEFAN INGLIČ
Za zasluge za razvoj čebelarstva v občini in s tem promocijo občine.

Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane

DARJA BUH
Za športne dosežke v krpljanju in sodelovanje na svetovnih igrah specialne olimpiade ter drugih mednarodnih tekmovanjih.
ANA JUSTIN
Za športne dosežke v sedeči odbojki in sodelovanje na paraolimpijskih igrah ter drugih mednarodnih tekmovanjih.
EDO DOLENC
Za dolgoletno udejstvovanje in dosežke v motociklizmu.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane

STRELSKO DRUŠTVO GORENJA VAS
Za 55 let aktivnega delovanja društva ter za številne tekmovalne in organizacijske uspehe.
IZIDOR SELAK
Za uspešno dolgoletno delo na področju športa.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane

IZIDOR MRAK
Za prizadevno delo v svetu Krajevne skupnosti Poljanein zasluge za razvoj kraja.
IZIDOR JESENKO
Za prizadevno in uspešno delona fotografskem področju in promociji občine.
MILENA PISK, postumno
Za dolgoletno uspešno delo v šolstvu ter za prizadevno društveno in humanitarno delo.
PETRA SLABE
Za prizadevno delo na področju plesa.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007

Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
JOŽE BOGATAJ
Za dosežene uspehe v vseh treh mandatih vodenja občine.

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane

TURISTIČNO DRUŠTVO SOVODENJ
Za dolgoletno uspešno delo pri razvoju turističnih prireditev in za 35-letno aktivno delovanje društva.
GORENJEVAŠKI OKTET
Za 35-letno uspešno neprekinjeno delovanje okteta.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane

JANEZ BOHINC
Za dolgoletno prizadevno kulturno prosvetno delo
ALEŠ ŠUBIC
Za dosežene izjemne uspehe pri vodenju Športnega društva Poljane.

Posebna pohvala župana Občine Gorenja vas - Poljane

GAŠPER OBLAK
Za dosežene izjemne uspehe na področju strelstva.
ORIENTACIJSKI KROŽEK V OKVIRU ŠPORTNEGA DRUŠTVA MLADI VRH pod vodstvom Aleša Mraka
Za dosežene izjemne uspehe na državnih prvenstvih v orientacijskih tekih.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006


Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane

OBČINSKO GASILSKO POVELJSTVO
Za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane

JAKOB KRALJ
Za dolgoletno prizadevno vodenje župnij Nova Oselica in Stara Oselica.
KMETIJA PUSTOTNIK
KMETIJA SIRARNA BOGATAJ
Za izjemne uspehe na področju domače predelave mleka in prispevek k promociji Občine Gorenja vas - Poljane.

Posebna pohvala župana Občine Gorenja vas - Poljane

LOVSKA DRUŽINA POLJANE
Za 60-letno uspešno delovanje.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2005

Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane

PETER JOVANOVIČ
Za dolgoletno delo na področju likovnega ustvarjanja.

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane
TURISTIČNA KMETIJA TAVČAR - DRUŽINA DOLENC
Za dolgoletno delo na področju turizma.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane

ANICA BERČIČ
Za dolgoletno delo na kulturnem področju.
HANI CANKAR - SIMONČIČ
Za dolgoletno delo na področju fotografije.

Posebna pohvala župana Občine Gorenja vas - Poljane
PETER OBLAK
Za športno tekmovalne uspehe v gorskih tekih.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2004

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane

JEZERŠEK KAROL
Za dosežene izjemne uspehe pri vodenju domačega podjetja in prispevek k razvoju gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane.
GREGORČIČ BOJAN
Za dolgoletno prizadevno službovanje v Zdravstvenem domu Gorenja vas.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
ORAŽEM ALOJZIJ
Za dolgoletno prizadevno vodenje župnije Gorenja vas.
BONČA MIRO
Za dolgoletno prizadevno vodenje župnije Poljane.

Pohvala župana Občine Gorenja vas - Poljane
BOŽIČ GAŠPER
Za dosežene izjemne uspehe na državnih mladinskih strelskih tekmovanjih.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003

Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane

SELAK BRANKO
Za dolgoletno uspešno vodenje podjetja Marmor Hotavlje, d.d.

Plaketa Občine Gorenja vas - Poljane
Podjetje POLYCOM
Za dolgoletno uspešno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena na področju gospodarstva v občini.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
DEBELJAK MAJDA
Za dolgoletno prizadevno udejstvovanje na vseh področjih družbenega življenja na območju KS Poljane.
BRGANT VALENTIN
Za dolgoletno prizadevno delo v župnijah Stara in Nova Oselica ter Lučine.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2002

PIVK MARIJA
Občinsko priznanje za uspešno in vestno opravljanje tajniškega in blagajniškega poslovanja za KS Trebija.
SLABE TEREZIJA
Občinsko priznanje za dolgoletno in prizadevno delo v KS Sovodenj in DU Sovodenj.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2001

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTAVLJE
Občinsko priznanje ob 50-letnici delovanja za uspešno delo društva.
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN GORENJA VAS
Občinsko priznanje ob 80-letnici delovanja za uspešno delo društva.
ŠPORTNO DRUŠTVO BLEGOŠ GORENJA VAS
Občinsko priznanje ob 30-letnici delovanja društva za uspešno delo društva.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2000

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORENJA VAS
Občinsko priznanje ob 100-letnici delovanja društva.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 1998

KRŽIŠNIK IGNAC
Občinsko priznanje za dolgoletno prizadevno delo v Kulturnem društvu Sovodenj.
KALAN JANKO
Občinsko priznanje za dolgoletno prizadevno delo v kulturnem, turističnem in planinskem društvu na Sovodnju.


Nagrajenci Občine Gorenja vas - Poljane za leto 1997

BOGATAJ VALENTIN
Občinsko priznanje za dolgoletno uspešno vodenje Gorenjevaškega okteta.

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt