Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

(Začetek uporabe 1. 1. 2012)

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.


Upravičenci

Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so:

- državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč,
- osebe brez krivdnih razlogov,
- osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči. Center za socialno delo odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za enako obdobje kot denarna socialna pomoč.

CSD obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občino stalnega prebivališča.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kritja_prispevkov_za_osnovno_zdravstveno_zavarovanje/

Podrobnejše informacije so na voljo na: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/zupjs_osnovno/

Aktualno

    Dela na dvorcu Visoko

    Zavod Poljanska dolina obvešča, da ogled dvorca Visoko predvidoma do maja ne bo mogoč zaradi izvajanja investicijskih del. Investicijo izvaja Občina Gorenja vas - Poljane, v okviru investicije pa v dvorcu urejamo kleti, gostinski sobi, toaletne prostore, dvigalo ter hidroizolacijo objekta.

    O datumu odprtja kavarne in pričetka vodenih ogledov zbirk vas kmalu obvestimo. 

    Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Kontakt