Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Družinski pomočnik

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. do sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek, v primeru dela s skrajšanim delovnim časom.
Delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika, je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna plačevati občina.

Vlogo za priznanje pravice lahko upravičenci vložijo pri Centru za socialno delo Škofja Loka na predpisanem obrazcu.

Več informacij o družinskem pomočniku lahko dobite na spletnih straneh Centra za socialno delo Škofja Loka in spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.Aktualno

    Koncert Orkestra Slovenske vojske

    Občina Gorenja vas – Poljane vabi na koncert Orkestra slovenske vojske, ki bo v torek, 18. decembra, ob 19.30 uri v telovadnici Osnovne šole Poljane. Posebni gosti večera bodo New swing quartet. Vstop je prost!

    Vljudno vabljeni!

Kontakt