Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Glasbena šola Škofja Loka

Glasbena šola Škofja Loka
Puštal 21, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 51 55 370

Ravnatelj: Klemen Karlin, mag. art.


Glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje v javnih in zasebnih glasbenih šolah ureja Zakon o glasbenih šolah.

Zakonsko določeni cilji vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah so naslednji:

- odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti,
- sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah,
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje,
- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
- skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti,
- vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.


Glasbena šola Škofja Loka je skupni javni zavod, ki ga sofinancirajo vse štiri občine na območju Upravne enote Škofja Loka.
Občina Gorenja vas - Poljane sofinancira sorazmerni delež, odvisen od števila vpisanih učencev iz Občine Gorenja vas - Poljane.

več informacij >>

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt