Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Rupnikova linija

Skozi našo občino poteka najatraktivnejša vojaško-zgodovinska gradbena dediščina iz obdobja pred drugo svetovno vojno, t.i. »Rupnikova linija«.
Številčnost utrdb in pomožnih objektov na našem področju si lahko ogledate na portalu Geopedije (klikni za prikaz).


Namen in gradnja linije
Sistem utrdb, ki jih je v tridesetih letih 20. stoletja gradila starojugoslovanska vojska, se je razprostiral po celotnem ozemlju stare Jugoslavije. Najmočnejši je bil zgrajen severovzhodno od Beograda in Zagreba proti vdorom Nemcev iz Romunije in Madžarske. V Sloveniji pa so močno utrdili Maribor in področje ob celotni severni meji sprva proti Avstriji, po letu 1938 pa proti Nemčiji. Zahodno mejo proti Italiji, ki je po Rapalski pogodbi iz leta 1920 potekala čez žirovsko-cerkljansko hribovje, so utrjevali prav skozi poljanske vasi in hribe. Utrjevali naj bi od severne meje vse do Dalmacije, vendar zaradi poznega začetka gradnje (leta1938) utrdb niso uspeli dograditi v celoti.


Po kapitulaciji Jugoslavije so si okupatorji njeno področje razdelili. V nemškem sektorju so bile utrdbe raziskane, dokumentirane in ohranjene, Italijani pa so po zasedbi okupacijskega območja linijo skoraj v celoti uničili.

V letih 1937 do 1941 je bila zgrajena celotna linija, od Radovljice preko Ratitovca, Blegoša, Hlavčih njiv, Žirovskega vrha, Golega vrha, Sv. treh kraljev, Vrhnike proti Dalmaciji. Gradilo jo je nad 60.000 vojakov in civilistov. Skozi Poljansko dolino je bila zahodna obrambna linija najbolj dograjena. Zgrajenih je bilo več sto bunkerjev, med njimi tudi trije podzemni obrambni bloki, t.j. Hlavče njive, Hrastov grič in Goli vrh, ki so bili strateško ključnega pomena za obrambo pred morebitnimi vdori italijanskih vojakov proti Ljubljani. Med temi naštetimi velikimi objekti so gradili manjše protipehotne bunkerje za dva do sedem vojakov. Med vsemi objekti so napeljali bodečo žico, v dolinah pa postavili tudi protitankovske ovire. Ob začetku 2. svetovne vojne so vsa dela na obrambni liniji takoj prenehala in veliko objektov je ostalo nedokončanih. Obrambna linija ni občutila večjih bojev oz. ni služila svojemu namenu.

Zakaj »Rupnikova linija«?
Odlok za utrjevanje meje z Italijo je bil sprejet leta 1936 in pospešeno so se začela izvajati pripravljalna dela (trasiranje, načrti, odkup zemljišč, itd.). Leta 1938 so pričeli z deli.

3. novembra 1938 je prišel na čelo štaba za utrjevanje divizijski general Leon Rupnik (Lav). Za delovno silo so vpoklicali rezervne vojake, vendar so kmalu ugotovili, da jih je premalo, zato so delo omogočili tudi civilnemu prebivalstvu. Moški, ki so odhajali na celodnevno plačano delo na linijo, so v žargonu rekli, da gredo delat k Rupniku. Kasneje so pogovorno poimenovali zahodno obrambno linijo »Rupnikova linija«.

Atrakciji:

Podzemna slemenska utrdba Goli vrh
: sestavljena je iz nadzemnega visokega vršnega bunkerja ter podzemnih galerij približno 25 m globoko. Glavna galerija je dolga 200 m, ob njej pa je razvejan in skrbno odvodnjavan sistem manjših galerij in dvoran (vojašnica z bolnišnico, skladišča, strojnica, ...).
V utrdbi si lahko ogledate stalno razstavo ostalin iz časa gradnje, v prostranih dvoranah pa vse leto potekajo različne prireditve - koncerti, igrane uprizoritve, balinanje z lesenimi kroglami in različni drugi družabni dogodki.
Vstop v utrdbo je možen samo v spremstvu vodiča.

Podzemna slemenska utrdba Hrastov grič: največja podzemna utrdba obrambnega sistema Rupnikove linije. Od vhoda do treh pehotnih še nedokončanih bojnih blokov vodijo podzemne galerije v skupni dolžini 700 m, v katerih so bili narejeni izkopi in jaški s stopniščem.
Vstop v utrdbo je možen samo v spremstvu vodiča.

Kulturne spremembe
Kljub temu, da Rupnikova linija ni nikoli služila svojemu namenu, je kot obsežen gradbeni projekt pustila globok pečat na okoliškem prebivalstvu. Za gradnjo utrdb je bilo namreč potrebno najprej zgraditi ogromno makadamskih vojaških cest, odpreti kar nekaj kamnolomov ter nastaniti in nahraniti ogromno delavcev, ki so sem prihajali tudi iz drugih republik bivše Jugoslavijo. Delo pri gradnji je dobilo tudi veliko brezposelnih domačinov. Hkrati se je okrepila marsikatera lokalna obrt kot na primer čevljarstvo, gostilničarstvo in tudi kontrabant, ki je bil sicer na tem območju prisoten že od nekdaj.

Tematska pot - pot je bila med žledolomom zelo poškodovana, zato je trenutno še neprehodna
Urejena je tematska pot, ki vodi iz Gorenje vasi preko Volčje njive mimo Ferjančeve domačije do utrdbe na Hrastovem griču. Ob poti so postavljene zanimive tematske table, kjer so krajši opisi načina gradnje bunkerjev ter življenja iz tistega obdobja. Pot pelje mimo številnih utrdb, ustavimo pa se lahko tudi ob prekrasnih razgledih na škofjeloško hribovje in alpsko visokogorje. Po ogledu utrdbe se lahko v koči na Javorču (ob sobotah in nedeljah) okrepčamo z lovskim golažem in drugimi dobrotami ali pa v Gostilni Pr'sedmic s pravim vojaškim pasuljem.

Urejena in prehodna je krajša tematska pot, ki je primerna za vse pohodnike, tudi otroke in starejše. Start je na parkirišču ob pokopališču v Gorenji vasi, nato pa usmerjevalne table obiskovalce vodijo naprej. Ob poti so postavljene zelo zanimive obvestilne table, ki s karikaturami ponazarjajo delo in gradnjo utrdb. Pot je lahka,  dolga 4,5 km, višinska razlika je 180 m.

Redna vodenja po utrdbi na Golem vrhu so organizirana vsako prvo soboto v mesecu, ob 10. uri. Predhodne prijave niso potrebne. Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja je 5 €/osebo oz. po veljavnem ceniku. Vabljeni torej vsako prvo soboto v mesecu, ob 10. uri pred utrdbo na Goli vrh ali kadarkoli po vnaprej dogovorjenem terminu.

Vodniki:

 

 Miloš Arnolj

 041 830 419

 Milan Čadež

 031 301 962

 Maja Čadež

 041 990 183

 Jure Ferlan

 068 178 444

 Jana Fojkar

 040 664 749

 Marija Guzelj

 040 756 967

 Tjaša Jereb

 041 288 720

 Hiacinta Klemenčič

 031 643 520

 Rok Klemenčič

 031 532 798

 Radoš Kosec

 040 590 592

 Viktor Likar

 041 352 427

 Helena Oblak

 041 465 920

 Peter Oblak

 031 402 392

 Damjana Peternelj

 041 456 469

 Bernarda Peternelj

 041 527 914

 Matjaž Šifrar

 041 412 271

 Bojan Šturm

 031 812 316

 Tomaž Štembal

 041 845 747

 Ivanka Žakelj

 040 841 490

 Boris Žnidarčič

 040 264 023

 

Informacije:

Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, M: 031 720 573, E: zavod@poljanskadolina.com, W: http://www.poljanskadolina.com    
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, T: 04 518 31 20, M: 031 685 524, E: info@obcina-gvp.si, W: www.obcina-gvp.si

Priloge

Aktualno

  Nova številka Podblegaških novic

  Nova številka Podblegaških novic.

  Ne spreglejte:
  - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019
  - Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
  - Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev za leto 2019

Kontakt